Domov > Obvestila > Iztok Bajc: Numerična minimizacija Landau-de Gennesovega funkcionala

Iztok Bajc: Numerična minimizacija Landau-de Gennesovega funkcionala

Datum objave: 31. 5. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 1. 6. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Iztok Bajc: Numerična minimizacija Landau-de Gennesovega funkcionala

Povzetek: Ogledali si bomo numerično minimizacijo Landau-de Gennesovega funkcionala proste energije za tekoče kristale (delno podoben funkcionalu elastične energije iz mehanike kontinuov), in sicer prek njej ekvivalentnega sistema Euler-Lagrangevih parcialnih diferencialnih enačb, ki ga bomo rešili z Newtonovo metodo za skalarna oz. tenzorska polja v 3D.

V enem ali verjetneje več predavanjih (eventuelno v naslednjem semestru) bomo na tabli izpeljane splošne EL enačbe uporabili za LdG funkcional, si ogledali zanje napisan program v FreeFem++ ter njegove rezultate na konkretnem primeru z uporabo (za zdaj še izotropne) 3D mrežne adaptivnosti.