Domov > Obvestila > Karla Počkaj: Konstrukcija gibanj togih teles (2. del)

Karla Počkaj: Konstrukcija gibanj togih teles (2. del)

Datum objave: 7. 11. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 9. 11. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Karla Počkaj: Konstrukcija gibanj togih teles (2. del)

Povzetek:  Gibanje togih teles lahko konstruiramo z uporabo kvaternionov in kinematične preslikave. Te metode pa niso invariantne glede na izbiro izhodišča gibajočega se sistema. Z mehaničnega vidika je to smiselno, saj ima izhodišče gibajočega se sistema večkrat poseben pomen, npr. težišče telesa. Iz geometrijskega vidika pa želimo, da je rezultat interpolacijske sheme neodvisen od izbire izhodišč obeh koordinatnih sistemov.
Pogledali si bomo nekoliko drugačen pristop, ki reši ta problem. Pozicije gibajočega se objekta bomo predstavili z dualnimi kvaternioni, ki se izkažejo za zelo uporabno orodje v računalniško podprtem geometrijskem načrtovanju.