Domov > Obvestila > Tadej Kanduč: Kubicna Hermiteova interpolacija s trikotnimi ploskvami in z majhno Willmorejevo energijo (2. del)

Tadej Kanduč: Kubicna Hermiteova interpolacija s trikotnimi ploskvami in z majhno Willmorejevo energijo (2. del)

Datum objave: 2. 12. 2011
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 7. 12. 2011 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Gašper Jaklič, Tadej Kanduč*: Kubicna Hermiteova interpolacija s trikotnimi ploskvami in z majhno Willmorejevo energijo (2. del)

Povzetek:  Konstruirali bomo ploskev, kubični Bezierov zlepek, ki
interpolira dane točke v prostoru in pripadajoče normalne smeri tangentnih
ravnin. Robne krivulje vsake trikotne krpe minimizirajo približno
napetostno energijo. Interpolant minimizira funkcional Willmorejeve
energije. Na koncu si bomo ogledali nekaj primerov uporabe interpolacijske
sheme: aproksimacija sfere, polnjenje lukenj, združevanje prostih
parametrov.