Domov > Obvestila > Institut »Jožef Stefan«, Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko

Institut »Jožef Stefan«, Odsek za tehnologijo površin in optoelektroniko

Datum objave: 1. 2. 2012
Vir: Zaposlitveni oglas
razpisuje prosto delovno mesto mladega raziskovalca

Na Odseku za tehnologijo površin in optoelektroniko (F4) Instituta »Jožef Stefan« imamo od oktobra 2012 na voljo prosto delovno mesto mladega raziskovalca. Delo je pretežno eksperimentalno in obsega karakterizacijo plazme s sodobnimi tehnikami, obdelavo biomedicinskih materialov s plazmo in preiskavo površin z metodami rentgenske fotoelektronske spektroskopije (XPS), sekundarne ionske masne spektroskopije (SIMS) in mikroskopije na atomsko silo (AFM).

Delovni naslov teme doktorske disertacije je »Funkcionalizacija biomedicinskih materialov za izboljšanje lastnosti kardiovaskularnih vsadkov«. Bodoči sodelavec mora izpolnjevati naslednje pogoje: (i) najkasneje do konca avgusta mora imeti zaključene vse študijske obveznosti ter opravljeno diplomsko nalogo po predbolonjskem programu (ali magistrsko nalogo po bolonjskem programu) in (ii) povprečna ocena študija mora biti najmanj 8.0.

Kogar tovrstno delo zanima, naj pošlje prošnjo doc. dr. Alenki Vesel na elektronski naslov alenka.vesel@ijs.si.