Domov > Obvestila > Jolanda Modic: Evklidsko razdaljne matrike

Jolanda Modic: Evklidsko razdaljne matrike

Datum objave: 20. 2. 2012
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 22. 2. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Jolanda Modic: Evklidsko razdaljne matrike

Povzetek:  Na različnih področjih (teorija grafov, bioinformatika, geodezija) imamo na voljo medsebojne razdalje med točkami v prostoru, točk pa ne poznamo. Na seminarju si bomo ogledali, kaj lahko s pomočjo evklidsko razdaljnih matrik povemo o položaju točk in njihovi medsebojni legi ter o dimenziji prostora, v katerem točke ležijo, če so dani samo podatki o razdaljah. Predstavljen bo tudi inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike.