Domov > Obvestila > Tadej Kanduč: Hermiteova in Lagrangeeva interpolacija v R^d z G^1 kubičnimi zlepki z majhno napetostno energijo (2. del)

Tadej Kanduč: Hermiteova in Lagrangeeva interpolacija v R^d z G^1 kubičnimi zlepki z majhno napetostno energijo (2. del)

Datum objave: 13. 3. 2012
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 14. 3. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Predavanje od 10h do 11h

Tadej Kanduč: Hermiteova in Lagrangeeva interpolacija v R^d z G^1 kubičnimi zlepki z majhno napetostno energijo (2. del)

Povzetek:  Ogledali si bomo Hermiteovo in Lagrangeevo interpolacijo z G^1 gladkimi
kubičnimi zlepki. Vpeljali bomo od parametra odvisno interpolacijsko shemo, ki temelji na minimizaciji približne napetostne energije. Pokazali bomo, da shema pri izbranih parametrih reproducira tri znane Hermiteove sheme. Za primerno izbrane tangentne smeri so dobljeni zlepki regularni, lokalno brez zank in osti.
Pogledali si bomo tudi, kako določiti optimalne smeri tangent. Na ta način bomo rešili Lagrangeev interpolacijski problem. Na koncu bo sledilo nekaj numeričnih zgledov.