Domov > Obvestila > Karierni dan za študente invalide

Karierni dan za študente invalide

Datum objave: 18. 6. 2012
Vir: Obvestilo dekanata študentom
sreda, 4. 7. 2012 in četrtek, 5. 7. 2012 v predavalnici 10, FDV

Spoštovani,

Karierni centri UL za študente invalide dne, 4.7.2012, organiziramo karierni dan z dvema daljšima delavnicama. Prva je na temo veščin iskanja zaposlitve (študentskega dela, prakse, redne zaposlitve, usposabljanja na delovnem mestu) in je sestavljena iz dveh sklopov – priprava pisne predstavitve delodajalcu in zaposlitveni razgovor. Druga delavnica je namenjena spoznavanju smernic za ustvarjanje podjetniškega modela in praktičnemu oblikovanju le-tega. V priponki je vabilo, kjer študenti najdejo tudi prijavnico na delavnico.  

V juliju (5.7.2012) načrtujemo tudi posvet med delodajalci, študenti in strokovnimi delavci, na temo zaposlovanja invalidov. Teme bodo naslednje: novosti na zakonodajnem področju zaposlovanja invalidov, aktualne možnosti subvencij Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, aktualni programi in razpisi  ZRSZ za zaposlovanje invalidov ter oblike prilagoditve delovnega okolja ter delovnega mesta invalidom. Povabili smo predstavnike treh delodajalcev, ki zaposlujejo tudi invalide z visoko izobrazbo. Podrobnejše informacije in vabilo bom posredovala po končni sestavi programa oziroma po potrditvah izvajalcev.    

Urška Sazonov, univ.dipl.psih.
Samostojna svetovalka na rektoratu - karierna svetovalka
Kongresni trg 12

Ljubljana
Tel.: 01/2418 685 
  

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.