Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Kristina Berčič, Teorija izgledov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Kristina Berčič, Teorija izgledov

Datum objave: 28. 6. 2012
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 5. 7. 2012, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Kristina BERČIČ, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Teorija izgledov« v četrtek, 5. 7. 2012, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • prof. dr. Tomaž Košir (somentor),
  • doc. dr. Igor Lončarski (EF; mentor).