Domov > Obvestila > Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike

Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike

Datum objave: 13. 1. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 16. 1. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 

Predavanje od 10h do 11h  

 

Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike

 
Inverzni problem lastnih vrednosti je določiti potrebne in zadostne pogoje, da je 
dana množica števil spekter neke matrike. Na seminarju si bomo ogledali nekaj 
konstrukcij rešitve inverznega problema lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne 
matrike.