Domov > Obvestila > Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike (2. del)

Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike (2. del)

Datum objave: 15. 2. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 20. 2. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 
Predavanje od 10h do 11h  
 
  
 
Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne 
matrike (2. del) 
 
Inverzni problem lastnih vrednosti je določiti potrebne in zadostne pogoje, 
da je dana množica števil spekter neke matrike. Za evklidsko razdaljne 
matrike je inverzni problem lastnih vrednosti v splošnem še vedno odprt 
problem. Na seminarju se bomo spomnili konstrukcije Hayden-Reams-Wells, 
nato pa si bomo ogledali njeno posplošitev.