Domov > Obvestila > Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike (3. del)

Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike (3. del)

Datum objave: 25. 2. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 27. 2. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 
Predavanje od 10h do 11h  
 
Jolanda Modic: Inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne 
matrike (3. del) 
 
Inverzni problem lastnih vrednosti je določiti potrebne in zadostne pogoje, 
da je dana množica števil spekter neke matrike. Za evklidsko razdaljne 
matrike je inverzni problem lastnih vrednosti v splošnem še vedno odprt 
problem. 
Na seminarju se bomo spomnili konstrukcij Hayden-Reams-Wells in 
Jaklič-Modic nato pa si bomo podrobneje ogledali rešitev inverznega 
problema za n=3.