Domov > Obvestila > Zagovor doktorata: Uroš Kuzman, Mnogoterosti J-holomorfnih diskov

Zagovor doktorata: Uroš Kuzman, Mnogoterosti J-holomorfnih diskov

Datum objave: 26. 3. 2013
Vir: Zagovor doktorata na Oddelku za matematiko
V sredo, 27. 3. 2013, ob 13.30 uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II.

Uroš KUZMAN, univ. dipl. mat., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Mnogoterosti J-holomorfnih diskov« oziroma »Manifolds of J-holomorphic discs« v sredo, 27. 3. 2013, ob 13.30 uri v predavalnici 2.02 na Jadranski 21/II.

Komisija:
• prof. dr. Miran Černe,
• prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (somentorica),
• prof. dr. Franc Forstnerič (mentor),
• prof. dr. Alexandre Sukhov (University of Lille 1, Francija),
• prodekan prof. dr. Bor Plestenjak.