Domov > Obvestila > Karla Počkaj: Konstrukcija G^1 Hermitovega racionalnega gibanja stopnje šest

Karla Počkaj: Konstrukcija G^1 Hermitovega racionalnega gibanja stopnje šest

Datum objave: 25. 3. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 27. 3. 2012 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 
Predavanje od 10h do 11h  

 

Karla Počkaj: Konstrukcija G^1 Hermitovega racionalnega gibanja stopnje šest

Metode interpolacije z geometrijsko zveznim gibanjem imajo več pomembnih prednosti: parametrizacija je izbrana avtomatično, dobljeno gibanje je najmanjše možne stopnje, red aproksimacije je optimalen.

Na seminarju si bomo pogledali, kako s pomočjo geometrijske interpolacije skonstruiramo Hermitovo racionalno gibanje z zlepki stopnje šest. Izkaže se, da imajo nelinearne enačbe, ki določajo rotacijski del gibanja, lepo eksplicitno rešitev. Poseben poudarek bo na konstrukciji translacijskega dela gibanja. Ker se s spreminjanjem dolžin tangentnih vektorjev na trajektorijo centra geometrijska zveznost ohranja, dobimo dodatne proste parametre, ki lahko zelo vplivajo na obliko gibanja. Pogledali si bomo različne metode za določanje dolžin ter njihovo primerjavo preko numeričnih zgledov.