Domov > Obvestila > Marjetka Krajnc: Dualna konstrukcija prostorskih racionalnih PH krivulj (2. del)

Marjetka Krajnc: Dualna konstrukcija prostorskih racionalnih PH krivulj (2. del)

Datum objave: 9. 4. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 10. 4. 2013 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 

Predavanje od 10h do 11h  

 

Marjetka Krajnc: Dualna konstrukcija prostorskih racionalnih PH krivulj (2. del)

 

Za razliko od polinomskih krivulj s pitagorejskim hodografom (PH krivulj), so racionalne PH krivulje še precej neraziskane. Na seminarju si bomo ogledali izpeljavo le teh preko dualne konstrukcije. Spoznali bomo, kako lahko skonstruiramo prostorske krivulje, če imamo predpisane pritisnjene ravnine.

Vpeljali bomo homogene dualne koordinate ter spoznali nekaj osnovnih lastnosti dualne forme. Videli bomo, da racionalni prostorski krivulji ustreza polinomska dualna forma in obratno. Študirali bomo povezavo med stopnjami ene in druge predstavitve ter predstavili de Casteljauov algoritem na dualnih koordinatah. Dobljena spoznanja bomo uporabili pri izpeljavi in študiju lastnosti racionalnih PH krivulj. Predvsem se bomo osredotočili na konstrukcijo racionalnih PH krivulj nizke stopnje.