Domov > Obvestila > Tadej Kanduč: Aproksimacijski in interpolacijski zlepki nad triangulacijami

Tadej Kanduč: Aproksimacijski in interpolacijski zlepki nad triangulacijami

Datum objave: 7. 5. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 8. 5. 2013 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 
Predavanje od 10h do 11h   
 
  
 
Tadej Kanduč: Aproksimacijski in interpolacijski zlepki nad triangulacijami 
Ogledali si bomo nekaj novih rezultatov s področja korektnosti polinomske 
Lagrangeeve interpolacije nad trikotniki. Rezultati slonijo na 
pozitivnosti glavnih minorjev Bezierovih kolokacijskih matrik za 
neparametrične krpe. 
V parametričnemu okolju predstavimo dve novi shemi, ki rešita Hermiteov 
interpolacijski problem (interpolacija točk in tangentnih ravnin). V prvi, 
optimalne robne krivulje minimizirajo funkcional približne napetostne 
energije, kubične trikotne pa imajo majhno Willmorejevo energijo. Drugo 
shemo dobimo s posplošitvijo makro-elementov na parametričen primer.