Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Desanka Grmuša, Principi poštene vrednosti v računovodstvu

Zagovor dela diplomskega seminarja: Desanka Grmuša, Principi poštene vrednosti v računovodstvu

Datum objave: 23. 7. 2013
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 29. 8. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Desanka GRMUŠA, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Principi poštene vrednosti v računovodstvu« v četrtek, 29. 8. 2013, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (somentorica),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Sergeja Slapničar (EF; mentorica).