Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Urška Smole, Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Zagovor dela diplomskega seminarja: Urška Smole, Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Datum objave: 19. 8. 2013
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 22. 8. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Urška SMOLE, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Zavarovanje avtomobilske odgovornosti« v četrtek, 22. 8. 2013, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • Imre Horváth (somentor) - vabljen na zagovor,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • doc. dr. Dejan Velušček.