Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Tea Perko, Korelacijski koeficient pri upravljanju s tveganji

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tea Perko, Korelacijski koeficient pri upravljanju s tveganji

Datum objave: 5. 9. 2013
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 13. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Tea PERKO, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Korelacijski koeficient pri upravljanju s tveganji« v petek, 13. 9. 2013, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • asist. dr. Gregor Šega (somentor).