Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Mirnik, Testiranje homogenosti in neodvisnosti v kontingenčnih tabelah reda 2 x 2

Zagovor dela diplomskega seminarja: Nika Mirnik, Testiranje homogenosti in neodvisnosti v kontingenčnih tabelah reda 2 x 2

Datum objave: 10. 9. 2013
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 16. 9. 2013, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.
 

Nika MIRNIK, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Testiranje homogenosti in neodvisnosti v kontingenčnih tabelah reda 2 x 2« v ponedeljek, 16. 9. 2013, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Jaka Smrekar (mentor).