Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Tomaž Stepišnik Perdih, Generiranje izrekov iz tipov funkcij v polimorfnem lambda računu

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tomaž Stepišnik Perdih, Generiranje izrekov iz tipov funkcij v polimorfnem lambda računu

Datum objave: 16. 9. 2013
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V sredo, 18. 9. 2013, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.
 

Tomaž STEPIŠNIK PERDIH, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Generiranje izrekov iz tipov funkcij v polimorfnem lambda računu« v sredo, 18. 9. 2013, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • doc. dr. Matjaž Konvalinka,
  • prof. dr. Marko Petkovšek,
  • asist. dr. Matija Pretnar (somentor),
  • doc. dr. Arjana Žitnik.