Domov > Obvestila > Bor Plestenjak: Polarni razcep matrike

Bor Plestenjak: Polarni razcep matrike

Datum objave: 26. 11. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 27. 11. 2013 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 

Predavanje od 10h do 11h 

 

Bor Plestenjak:  Polarni razcep matrike

Povzetek: Vsako matriko A lahko zapišemo kot produkt matrike U z ortonormiranimi vrsticami ali stolpci in hermitske nenegativno definitne matrike H. Temu pravimo polarni razcep matrike. Pogledali bomo nekaj lastnosti, primerov uporabe in algoritmov za izračun polarnega razcepa. Med drugim bomo tako prišli do Löwdinove ortogonalizacije, ki za dano matriko A vrne najbližjo matriko (v drugi ali Frobeniusovi normi ) z ortonormiranimi stolpci U.