Domov > Obvestila > Jan Kralj: Posplošitev Arnoldijevega algoritma na nelinearen problem lastnih vrednosti

Jan Kralj: Posplošitev Arnoldijevega algoritma na nelinearen problem lastnih vrednosti

Datum objave: 27. 11. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 4. 12. 2013 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 

Predavanje od 10h do 11h 

 

Jan Kralj:  Posplošitev Arnoldijevega algoritma na nelinearen problem lastnih vrednosti

Povzetek: Za problem lastnih vrednosti obstaja cela vrsta bolj ali manj širokih posplošitev. Najširšo med njimi predstavlja splošen nelinearen problem lastnih vrednosti, v katerem iščemo lastne vrednosti povsem splošne matrične funkcije. Predstavil bom posplošitev Arnoldijevega algoritma za iskanje lastnih vrednosti razpršenih matrik, ki išče lastne vrednosti za zelo splošen razred vseh matričnih funkcij. Najprej bom predstavil algoritem za iskanje lastnih vrednosti problemov, ki vsebujejo eksponentne člene. Idejo bom nato razširil še na splošnejše matrične funkcije.