Domov > Obvestila > Marjeta Krajnc: Prostorske PB krivulje in konformna ogrodja (2. del)

Marjeta Krajnc: Prostorske PB krivulje in konformna ogrodja (2. del)

Datum objave: 17. 12. 2013
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 18. 12. 2013 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

 

Predavanje od 10h do 11h 

 

Marjeta Krajnc:  Prostorske PB krivulje in konformna ogrodja (2. del)

Povzetek: Ogledali si bomo poseben razred prostorskih racionalnih krivulj imenovanih PB krivulje, ki so karakterizirane z lastnostjo, da je njihova (enotska) binormala racionalna. Videli bomo, da lahko PB krivulje enostavno izpeljemo s pomočjo dualne konstrukcije in kvaternionskih polinomov. PB krivulje so pomembne pri računanju racionalnih konformnih ogrodij. To so ogrodja, pri katerih je eden od vektorjev enak binormali, druga dva pa sta poljubna ortogonalna vektorja v pritisnjeni ravnini. V praksi so pomembna racionalna rotacijsko minimizirajoča konformna (RRMC) ogrodja, ki jih bomo izpeljali z uporabo teorije, ki je poznana za prikrojena ogrodja PH krivulj. Videli bomo, da je najnižja stopnja polinomske krivulje, ki lahko ima RRMC ogrodje enaka 7.