Domov > Obvestila > Jaka Kranjc: Izbira regularizacijske metode za reševanje slabo pogojenih linearnih sistemov

Jaka Kranjc: Izbira regularizacijske metode za reševanje slabo pogojenih linearnih sistemov

Datum objave: 14. 1. 2014
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 15. 1. 2014 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 

Predavanje od 10h do 11h 

 

Jaka Kranjc:  Izbira regularizacijske metode za reševanje slabo pogojenih linearnih sistemov

 
V praksi se pogosto srečujemo z reševanjem linearnih sistemov, a če je 
sistem slabo pogojen lahko običajne numerične metode zaradi motenj vrnejo 
povsem neprimerne rešitve. Zagate se delno rešimo z regularizacijo, pri 
čemer se namesto slabo pogojenega linearnega sistema rešuje bližnji 
sistem, ki ni več toliko dovzeten na motnje, njegova rešitev pa je še 
vedno dovolj blizu rešitvi prvotnega sistema. 
Na seminarju si bomo pogledali klasične in iterativne metode namenjene 
regularizaciji ter nekatere načine (smernice), kako nastaviti metodo, da 
bo ta vrnila čimboljši rezultat.