Domov > Obvestila > Jan Grošelj: Powell-Sabinovi zlepki

Jan Grošelj: Powell-Sabinovi zlepki

Datum objave: 6. 5. 2014
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 7. 5. 2014 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 

Predavanje od 10h do 11h 

 

Jan Grošelj:  Powell-Sabinovi zlepki

 

V osnovi so Powell-Sabinovi zlepki zvezno odvedljivi polinomski zlepki dveh spremenljivk stopnje 2 nad triangulacijo s Powell-Sabinovo delitvijo. Znano je, da jih je moč izraziti v bazi, katere elementi so nenegativni, imajo lokalni nosilec in tvorijo particijo enote. Zato so zanimivi z mnogih aplikativnih vidikov.

V zadnjih letih so številni avtorji predlagali različne konstrukcije zlepkov višjih stopenj in redov gladkosti nad Powell-Sabinovo delitvijo triangulacije. Nekateri so izpeljali tudi njihovo predstavitev v normalizirani bazi. Na seminarju bomo najprej napravili pregled teh rezultatov, nato pa vpeljali Powell-Sabinove zlepke poljubne stopnje in predstavili njihovo B-reprezentacijo.