Domov > Obvestila > Jolanda Modic: Evklidsko razdaljne matrike grafov in inverzni problem lastnih vrednosti (3. del)

Jolanda Modic: Evklidsko razdaljne matrike grafov in inverzni problem lastnih vrednosti (3. del)

Datum objave: 2. 6. 2014
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda 4. 6. 2014 od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
 

Predavanje od 10h do 11h 

 

Jolanda Modic:  Evklidsko razdaljne matrike grafov in inverzni problem lastnih vrednosti (3. del)


Obravnavamo množico točk v evklidskem prostoru, za katero imamo na voljo le medsebojne razdalje med točkami, ne pa tudi njihovih koordinat. Kaj lahko povemo o dani množici? Zanima nas na primer položaj točk, njihova medsebojna lega ter dimenzija prostora, v katerem točke ležijo. Odgovore najdemo v teoriji evklidsko razdaljnih matrik.

V zadnjem delu bomo obravnavali inverzni problem lastnih vrednosti za evklidsko razdaljne matrike. Ogledali si bomo potrebne in zadostne pogoje za to, da je dani nabor števil spekter neke evklidsko razdaljne matrike. Spoznali bomo več pristopov k reševanju problema, ki je v splošnem še vedno odprt, analizirali pa bomo tudi konstrukcije obstoječih rešitev.