Domov > Obvestila > Bor Plestenjak: Sylvester-Arnoldijeva metoda za posplošeni problem lastnih vrednosti z 2x2 operatorskimi determinantami (2. del)

Bor Plestenjak: Sylvester-Arnoldijeva metoda za posplošeni problem lastnih vrednosti z 2x2 operatorskimi determinantami (2. del)

Datum objave: 17. 11. 2014
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 19.11.2014, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21

Pri numeričnem reševanju dvoparametričnih problemov, ki izvirajo iz uporabe metode separacije spremenljivk na parcialnih diferencalnih enačbah, je potrebno izračunati nekaj najmanjših lastnih vrednosti posplošenega problema lastnih vrednosti 

Delta2 * z = mu * Delta0 * z,

kjer  sta Delta0 in Delta2 t.i. 2x2 operatorski determinanti. Pogledali si bomo nekaj učinkovitih numeričnih algoritmov za ta problem. Zadnjič smo obravnavali primer matrik majhne dimenzije, kjer lahko vse skupaj prevedemo bodisi na Arnoldijevo metodo z implicitnim ponovnim zagonom ali Krilov-Schurovo metodo, kjer v vsakem koraku množenje z matriko izvedemo z reševanjem Sylvestrove matrične enačbe. Sedaj bomo obravnavali primeru večjih matrik, kjer Sylvestrovo enačbo rešimo le približno z Arnoldijevo metodo in uporabimo metodo podprostorov. 

Preprint z dodatnimi informacijami