Domov > Obvestila > Bor Plestenjak: Paket MultiParEig v Matlabu za reševanje večparametričnih problemov lastnih vrednosti

Bor Plestenjak: Paket MultiParEig v Matlabu za reševanje večparametričnih problemov lastnih vrednosti

Datum objave: 24. 11. 2014
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 26.11.2014, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Predstavljen bo paket MultiParEig v Matlabu, ki je namenjen za numerično reševanje večparametričnih problemov lastnih vrednosti. Poleg osnovnih numeričnih metod, ki so vključene v paket, bo poudarek na reševanju več praktičnih dvo- in triparametričnih robnih problemov lastnih vrednosti, ki nastopajo v literaturi in jih lahko učinkovito in natančneje rešimo z uporabo paketa MultiParEig. Zgledi med drugim vsebujejo Mathieujev par diferencialnih enačb, Laméjev sistem diferencialnih enačb, sistem Besselovih valovnih enačb, sistem Weberjevih enačb in Schrödingerjev problem za H2 v dveh dimenzijah.