Domov > Obvestila > Selena Praprotnik: Časovna omrežja brez potovalnega časa

Selena Praprotnik: Časovna omrežja brez potovalnega časa

Datum objave: 8. 12. 2014
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 10.12.2014, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Za opis časovnih omrežij brez potovalnega časa uvedemo časovne količine. V polkolobarju časovnih količin definiramo seštevanje in množenje, s pomočjo katerega definiramo seštevanje in množenje dinamičnih omrežij. V tem zapisu lahko nekatere klasične prijeme analize omrežij posplošimo na analizo dinamičnih omrežij.

Predstavili bomo definicije in zapis dinamičnih omrežij s pomočjo časovnih količin, predstavili program za njihovo analizo in trenutne rezultate.