Domov > Obvestila > Bor Plestenjak: Numerične metode za nelinearne dvoparametrične probleme lastnih vrednosti (2. del)

Bor Plestenjak: Numerične metode za nelinearne dvoparametrične probleme lastnih vrednosti (2. del)

Datum objave: 20. 1. 2015
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 21.1.2015, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Vpeljali bomo nelinearne dvoparametrične probleme lastnih vrednosti in posplošili nekatere numerične metode za reševanje nelinearnega problema lastnih vrednosti na dvoparametrične probleme. Za motivacijo bomo uporabili računanje kritične krivulje zamaknjene diferencialne enačbe z več zamiki.