Domov > Obvestila > Karla Ferjančič: Konstrukcija G^3 racionalnega gibanja stopnje osem

Karla Ferjančič: Konstrukcija G^3 racionalnega gibanja stopnje osem

Datum objave: 2. 3. 2015
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 4.3.2015, od 10h do 12h, soba 3.06 na Jadranski 21
Pogledali si bomo problem konstrukcije gibanja togega telesa za katerega velja, da so trajektorije točk racionalni zlepki stopnje osem in se stikajo G^3 zvezno. Gibanje bomo določili z geometrijsko interpolacijo pozicij in dodatnih podatkov, ki se nanašajo na odvode do vključno tretjega reda. Pokazali bomo, da je sferični del gibanja določen z nelinearnimi enačbami, ki pa jih bomo uspeli prevesti na reševanje ene enačbe četrtega reda z eno spremenljivko. Dobili bomo torej rešitev problema v zaprti obliki. Nato bomo izpeljali zadostne pogoje, ki nam zagotavljajo dopustno rešitev in predstavili algoritem za izbiro ustreznih podatkov, ki nam vrnejo dopustno rešitev problema. Na koncu si bomo pogledali nekaj numeričnih zgledov.