Domov > Obvestila > Bor Plestenjak: Računanje kritičnih aeroelastičnih točk s pomočjo dvoparametričnih problemov lastnih vrednosti

Bor Plestenjak: Računanje kritičnih aeroelastičnih točk s pomočjo dvoparametričnih problemov lastnih vrednosti

Datum objave: 1. 12. 2015
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 2.12.2015, od 10h do 11h v sobi 3.06 na Jadranski 21

Nedavno je A. Pons pokazal, kako lahko s pomočjo numeričnih metod za večparametrične probleme lastnih vrednosti poiščemo nekatere točke nestabilnosti v aeroelastičnosti. Skupni imenovalec je nelinearni problem lastnih vrednosti A(p,lambda)=0, ki je odvisen od realnega parametra p, sama matrika A pa ima tudi kompleksne elemente. Iščemo vrednosti lambda z imaginarno komponento 0 in pripadajoče parametre p, saj so to mejne točke, kjer sistem postane nestabilen. 

Gre za krajši prispevek, če ima še kdo kakšno krajšo zanimivost, se lahko pridruži.