Domov > Obvestila > Tadej Kanduč: Izogeometrična analiza, škatlasti zlepki in reševanje PDE

Tadej Kanduč: Izogeometrična analiza, škatlasti zlepki in reševanje PDE

Datum objave: 28. 3. 2016
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 30.3.2016, od 10h do 11h v sobi 3.06 na Jadranski 21
Škatlasti zlepki so obetavno orodje za modeliranje zapletene geometrije v okviru izogeometrične analize. Predstavljajo vmesni pristop med B-zlepki in zlepki nad triangulacijami in združujejo več želenih lastnosti iz obeh konceptov. 

Postopek lokalnega drobljenja (angl. local refinement) bomo dosegli z uvedbo hierarhično gnezdenih prostorov zlepkov. Zlepke bomo uporabili za reševanje PDE s pomočjo FEM s šibkimi robnimi pogoji. V okolici roba integracijske domene bomo vpeljali poseben trak, kjer bomo definirali dodatne šibke robne pogoje. V izogib nepotrebnim izračunom se bo debelina traku prilagajala glede na prostor zlepkov. Na koncu si bomo ogledali numerične zglede, ki nakazujejo optimalno stopnjo konvergence hierarhičnih škatlastih zlepkov.