Domov > Obvestila > Bor Plestenjak: Konstrukcija optimalnih determinantnih upodobitev, 2. del

Bor Plestenjak: Konstrukcija optimalnih determinantnih upodobitev, 2. del

Datum objave: 19. 4. 2016
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 20.4.2016, od 10h do 11h v sobi 3.06 na Jadranski 21

Popravek datuma, seminar bo seveda ob standardnem terminu.

Če za matrike A,B,C in p(x,y) velja, da je det(A+xB+yC)=p(x,y), je šop A+xB+yC determinantna upodobitev polinoma p. Zadnjič smo pogledali, kako lahko za generičen polinom dveh spremenljivk skonstuiramo upodobitev z matrikami velikosti n-krat-n. Sedaj bomo pogledali konstrukcije, ki za vse polinome stopnje manjše ali enake 5 vrnejo upodobitev z matrikami velikosti n-krat-n.