Domov > Obvestila > Andrej Perne: Konstrukcija kolokacijske spektralne metode z modificirano Fourierovo vrsto

Andrej Perne: Konstrukcija kolokacijske spektralne metode z modificirano Fourierovo vrsto

Datum objave: 9. 5. 2016
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 11.5.2016, od 10h do 11h v sobi 3.06 na Jadranski 21
Modificirano Fourierovo vrsto sta vpeljala A. Iserles in S. P. Norsett za reševanje problema aproksimacije. Vrsto lahko uporabimo tudi za reševanje drugih problemov, na tem seminarju jo bomo uporabili za reševanje dvotočkovnih robnih problemov. V ta namen konstruiramo nekatere operatorske matrike: matriko odvajanja, matriko integriranja ter multiplikacijsko matriko. Za izračun koeficientov numerične rešitve uporabimo metodo kolokacije. Ogledali si bomo konstrukcijo metode in analizo napake. Numerične zglede primerjamo s standardno kolokacijsko metodo Čebiševa.