Domov > Obvestila > Boštjan Kovač: Geometrijska aproksimacija krožnih lokov

Boštjan Kovač: Geometrijska aproksimacija krožnih lokov

Datum objave: 26. 3. 2017
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 29.3.2017, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Najprej si bomo ogledali G^1 aproksimacijo enotskega krožnega loka z Bézierovo krivuljo stopnje 4, ki je posplošitev neke že znane metode, a ima manjšo radialno napako. Nato bomo izpeljano metodo uporabili za aproksimacijo splošnega odseka stožnice. Sledilo bo nekaj metod, ki bolje aproksimirajo ukrivljenost krožnega loka kot aproksimacije, ki so bile izpeljane z namenom minimizacije radialne napake. Nazadnje bomo predstavili še aproksimacije nizkih stopenj, kjer je predznačena alternativna radialna napaka med krožnim lokom in iskano Bézierovo krivuljo skaliran polinom Čebiševa.