Domov > Obvestila > Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Datum objave: 14. 4. 2017
Vir: Zaposlitveni oglas
Učitelj matematike (redna zaposlitev, rok za prijavo 20. maj 2017)

Objavljamo prosto delovno mesto UČITELJ MATEMATIKE VII/2 v izobraževalnem programu Gimnazija.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, in sicer za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program ustrezne smeri ali magistrski študijski program druge stopnje ustrezne smeri, naziv profesor matematike
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Opis del nalog:

 • neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela:
  • izvajanje rednega, dopolnilnega in dodatnega pouka ,
  • izvajanje interesnih dejavnosti (krožki in druge dejavnosti po delovnem programu),
  • izvajanje dejavnosti in sodelovanje pri športnih dnevih, kulturnih in naravoslovnih dnevih,
  • vodenje oddelčne skupnosti,
  • vodenje samostojnega učenja učencev,
  • izvajanje razrednih in popravnih izpitov,
 • izvajanje priprav na vzgojno-izobraževalno delo:
  • oblikovanje letne priprave za redni, dopolnilni in dodatni pouk ter za pouk fakultativnih predmetov,
  • oblikovanje priprave za delo z oddelčno skupnostjo in za sodelovanje s starši,
  • oblikovanje programa za delo strokovnega aktiva,
  • oblikovanje dnevne priprave za neposredno vzgojno-izobraževalno delo (redni, dopolnilni in dodatni pouk, pouk fakultativnih predmetov itd.),
Če menite, da izpolnjujete zgoraj navedene kriterije, vas vljudno vabimo, da svojo prijavo z življenjepisom pošljete po elektronski pošti na naslov ravnatelj@geps.si s pripisom »Učitelj matematike« ali pokličete na 041 887 199, kjer vam bomo z veseljem posredovali vse informacije.

Vaše prijave pričakujemo čim prej oziroma najkasneje do 20. maja 2017.