Domov > Obvestila > Marjeta Krajnc: Super zlepki stopnje 5 nad triangulacijami

Marjeta Krajnc: Super zlepki stopnje 5 nad triangulacijami

Datum objave: 8. 5. 2017
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 10.5.2017, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Ogledali si bomo prostor C^1 super zlepkov stopnje 5 nad poljubnimi triangulacijami, ki so v vsaki točki triangulacije dvakrat zvezno odvedljivi. Definirali bomo interpolacijski problem, ki enolično določa tak zlepek in omogoča lokalno konstrukcijo. Videli bomo, kako določiti Bezierjeve ordinate posameznega polinoma nad poljubnim trikotnikom dane triangulacije. Teoretične rezultate bomo ponazorili z zgledi.