Domov > Obvestila > Vito Vitrih: Prostori C^k geometrijsko zveznih izogeometričnih funkcij nad ravninskimi domenami

Vito Vitrih: Prostori C^k geometrijsko zveznih izogeometričnih funkcij nad ravninskimi domenami

Datum objave: 23. 5. 2017
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 24.5.2017, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Pri izogeometrični analizi rešujemo parcialne diferencialne enačbe s pomočjo funkcij, dobljenih preko parametrizacije domen (nad katerimi rešujemo enačbe) s polinomskimi oz. racionalnimi B-zlepki. Na seminarju bomo nadaljevali s konstrukcijo C^1 zveznih izogeometričnih funkcij in si pogledali nekaj numeričnih primerov: L^2 aproksimacija, reševanje Poissonove enačbe in reševanje biharmonične enačbe. Nato si bomo pogledali še, kako skonstruirati C^2 zvezne izogeometrične funkcije in z njimi rešili še triharmonično enačbo.