Domov > Obvestila > Spinska difuzija v integrabilnem sistemu

Spinska difuzija v integrabilnem sistemu

Datum objave: 13. 7. 2017
Vir: V žarišču
Članek Marka Ljubotine, Marka Žnidariča in Tomaža Prosena v Nature Communications
Marko Ljubotina, Marko Žnidarič in Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko UL so v reviji Nature Communications objavili članek z naslovom "Spin diffusion from an inhomogeneous quench in an integrable system" v katerem poročajo o obstoju normalne in anomalne difuzije magnetizacije v anizotropni in izotropni Heisenbergovi verigi spinov 1/2. Avtorjem je s svežo adaptacijo časovno odvisne metode renormalizacijske grupe gostotnih matrik (tDMRG) uspelo simulirati model za velikostni red daljše čase kot primerljive študije v literaturi in tako iz precizne simulacije mikroskopske dinamike kvantnega mnogodelčnega modela izluščiti transportne zakone na velikih prostorskih in časovnih skalah.