Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Nadja Legan, Cramérjev izrek na realni osi

Zagovor dela diplomskega seminarja: Nadja Legan, Cramérjev izrek na realni osi

Datum objave: 15. 9. 2017
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V petek, 22. 9. 2017, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Nadja LEGAN, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Cramérjev izrek na realni osi« v petek, 22. 9. 2017, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. David Dolžan,
  • asist. dr. Gregor Šega (somentor).