Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Luckmann, Model za izračun premij pri avtomobilskih zavarovanjih

Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Luckmann, Model za izračun premij pri avtomobilskih zavarovanjih

Datum objave: 22. 9. 2017
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 25. 9. 2017, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

Lara LUCKMANN, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Model za izračun premij pri avtomobilskih zavarovanjih« v ponedeljek, 25. 9. 2017, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. David Dolžan,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • asist. dr. Dejan Velušček (somentor).