Domov > Obvestila > Banka Slovenije

Banka Slovenije

Datum objave: 21. 12. 2017
Vir: Zaposlitveni oglas
Analitik (redna zaposlitev, rok za prijavo 14. januar 2018)

Delo obsega:

izvajanje nalog s področja upravljanja tveganj finančnih naložb Banke Slovenije in operacij denarne politike Evrosistema, s poudarkom na kvantitativnih financah, na področjih:

 • razvoja in priprave strateške alokacije finančnih naložb Banke Slovenije,
 • razvoja in vzdrževanja orodij in metodologij za ocenjevanje tržnih in kreditih tveganj,
 • analiz kreditnega tveganja finančnih institucij,
 • sodelovanja pri oblikovanju politike upravljanja finančnih tveganj operacij denarne politike Evrosistema,
 • priprave analitičnih poročil in gradiv v zvezi s finančnimi tveganji za organe Banke Slovenije,
 • sodelovanja v delovnih telesih Evrosistema.

Pričakujemo:

 • najmanj sedmo raven izobrazbe (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja) s področja kvantitativnih financ (na primer študij finančne matematike ali ekonomije ustrezne smeri),
 • relevantne izkušnje in strokovno znanje za opravljanje opisanih področij dela,
 • visoko stopnjo samoiniciativnosti in samostojnosti,
 • sposobnost tako samostojnega dela kot dela v skupini v različnih vlogah (izvajalec, koordinator),
 • analitičnost, natančnost, zanesljivost, odgovoren pristop do dela,
 • odlično ustno in pisno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku,
 • usposobljenost za delo z računalnikom (orodja MS Office, podatkovne baze, Matlab/R ali podobna orodja).

Ponujamo:

 • delo v dinamičnem kolektivu,
 • delo v mednarodnem okolju,
 • možnost dodatnega izobraževanja in pridobitev poklicne kvalifikacije FRM ali CFA.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati s pridobljeno poklicno kvalifikacijo FRM ali CFA.

Z izbranimi kandidati (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem. Od delovnih izkušenj in znanj kandidatov je odvisno, za katero delovno mesto znotraj profila analitik (analitik, samostojni analitik) bo sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki formalnih pogojev glede izobrazbe ne izpolnjujejo, vendar pričakujejo zaključek študija do najkasneje 30. 4. 2018.

Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/zaposlitev do vključno 14. januarja 2018.

Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 1 47 19 511 vsak delovni dan med 9. in 12. uro.