Domov > Obvestila > Marko Razpet: Plemljev profesor Vincenc Borštner (1843-1917)

Marko Razpet: Plemljev profesor Vincenc Borštner (1843-1917)

Datum objave: 5. 1. 2018
Vir: Seminar za zgodovino matematičnih znanosti
Ponedeljek, 8. 1. 2018, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Dne 22. maja 2017 je minilo točno 50 let od smrti akademika prof. Josipa Plemlja (1873--1967), velikega matematika,
prvega rektorja ljubljanske univerze in začetnika sodobne
slovenske matematične šole. Kot dijak ljubljanske gimnazije
je dobil leta 1891 od svojega profesorja matematike, Vincenca
Borštnerja (8. 1. 1843 - 31. 5. 1917), nalogo, ki zahteva
konstrukcijo trikotnika z znano osnovnico, razliko kotov ob njej in višino nanjo. Plemelj je nalogo hitro rešil povsem samostojno in se nanjo pogosto vračal in našel še druge rešitve.
Ogledali si bomo eno, ki je v njegovi zapuščini v Arhivu
Republike Slovenije, orisali pa bomo tudi manj znano
življenje in delo prof. Borštnerja, ki ima zagotovo
nekaj zaslug za uspešno Plemljevo kariero.