Domov > Obvestila > Bor Plestenjak: Numerično reševanje triparametričnih problemov lastnih vrednosti

Bor Plestenjak: Numerično reševanje triparametričnih problemov lastnih vrednosti

Datum objave: 8. 1. 2018
Vir: Seminar za numerično analizo
Sreda, 10.1.2018, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Pogledali bomo, zakaj je numerično reševanje triparametričnih problemov lastnih vrednosti dosti bolj zahtevno od reševanja dvoparametričnih problemov lastnih vrednosti. Kljub temu smo uspeli razviti nekaj uporabnih numeričnih metod, ki jih lahko uporabimo za triparametrične probleme. Zgledi uporabe bodo triparametrični problemi, ki se pojavijo ob uporabi metode separacije spremenljivk na Helmholtzovi enačbi v elipsoidnem in paraboloidnem koordinatnem sistemu. Predstavljenih bo več numeričnih rezultatov, povedali pa bomo tudi nekaj o Kleinovih oscilacijskih teoremih in večparametričnih problemih lastnih vrednosti.

Vsebina predstavitve je rezultat sodelovanja z Michielom Hochstenbachom (TU Eindhoven), Karlom Meerbergnom (KU Leuven) in Emrejem Mengijem (Univeza Koç, Istanbul).