Domov > Obvestila > Verweyev prehod in lokalizacija naboja v sistemu sestavljenem iz negativno nabitih kisikovih molekul

Verweyev prehod in lokalizacija naboja v sistemu sestavljenem iz negativno nabitih kisikovih molekul

Datum objave: 22. 1. 2018
Vir: Splošno obvestilo
Objava D. Arčona, P. Jegliča, M. Komelja in Tilna Knafliča v Science Advances

Eden prvih poskusov, da bi razumeli nabojno dinamiko v sistemih z mešano valenco, je iz leta 1939 ko je Evert Verwey, danski kemik, opazil nenaden skok v upornosti magnetita blizu -150°C. Sedaj skupina raziskovalcev iz Nemčije in Slovenije, tudi s pomembnim prispevkom naših sodelavcev Denis Arčon, Peter Jeglič, Matej Komelj in Tilen Knaflič, v zadnji številki revije Science Advances poroča o podobnem Verweyevem prehodu v popolnoma drugačnem sistemu sestavljenem iz negativno nabitih molekul kisika. Spojina Cs4O6 prehaja med stanjem, kjer so v strukturi vse enote O2x- enake v stanje z dobro definiranimi superoksidnimi O2- in peroksidnimi O22- anioni. Preboj te študije je v tem, da so raziskovalci odkrili urejanje naboja v relativno enostavni strukturi, kjer se pričakuje nove fizikalne pojave zaradi sklopitve med različnimi prostostnimi stopnjami značilnimi za negativno nabite kisikove molekule.

Povezava na članek.

 

ENG:

One of the very first attempts to understand the charge dynamics in mixed-valence systems dates back to 1939 when Evert Verwey, a Dutch chemist, observed a sudden jump in resistivity near -150°C in magnetite. In the journal Science Advances now a research team of scientists from Germany and Slovenia, with a significant contribution from Denis Arčon, Peter Jeglič, Matej Komelj and Tilen Knaflič, reports a Verwey-type transition in a completely different class of mixed-valence compounds, which is composed of negatively charged dioxygen molecules. The compound Cs4O6 undergoes a phase transition from a state with indistinguishable molecular O2x- entities to a state with well-defined superoxide O2- and peroxide O22- anions. The breakthrough of the present study is the observation of such charge ordering in a simple crystal structure where novel physical phenomena is expected to emerge from intertwining of degrees of freedom pertinent to electronically active oxygen molecular units. 

Link to the article.