Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Taja Debeljak, Vrednotenje podjetja Aerodrom Ljubljana

Zagovor dela diplomskega seminarja: Taja Debeljak, Vrednotenje podjetja Aerodrom Ljubljana

Datum objave: 24. 8. 2018
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V četrtek, 30. 8. 2018, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Taja DEBELJAK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja
z naslovom »Vrednotenje podjetja Aerodrom Ljubljana« v četrtek, 30. 8. 2018, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • doc. dr. Matjaž Črnigoj (UL EF; mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir.