Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Martin Molan, Avtomatsko prepoznavanje vedenjskih vzorcev

Zagovor dela diplomskega seminarja: Martin Molan, Avtomatsko prepoznavanje vedenjskih vzorcev

Datum objave: 30. 8. 2018
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V ponedeljek, 3. 9. 2018, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Martin MOLAN, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Avtomatsko prepoznavanje vedenjskih vzorcev« v ponedeljek, 3. 9. 2018, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • izr. prof. dr. Sašo Strle,
  • doc. dr. Martin Žnidaršič (IJS; somentor).