Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Primož Durcik, Uvod v teorijo informacij

Zagovor dela diplomskega seminarja: Primož Durcik, Uvod v teorijo informacij

Datum objave: 31. 8. 2018
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 4. 9. 2018, ob 14. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Primož DURCIK, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Uvod v teorijo informacij« v torek, 4. 9. 2018, ob 14. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • asist. dr. Gregor Šega (somentor),
  • doc. dr. Klemen Šivic.