Domov > Obvestila > Zagovor dela diplomskega seminarja: Katarina Kromar, Indeksne opcije

Zagovor dela diplomskega seminarja: Katarina Kromar, Indeksne opcije

Datum objave: 7. 9. 2018
Vir: Zagovor diplome na Oddelku za matematiko
V torek, 11. 9. 2018, ob 9.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Katarina KROMAR, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega
seminarja z naslovom »Indeksne opcije« v torek, 11. 9. 2018, ob 9.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek (UL EF; mentorica),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • asist. dr. Aleš Toman (UL EF; somentor).